PRODUŽENI BORAVAK, petak, 7.5. 

PRODUŽENI BORAVAK, četvrtak, 6.5. 

PRODUŽENI BORAVAK, srijeda, 5.5. 

 

PRODUŽENI BORAVAK, utorak, 4.5.

PRODUŽENI BORAVAK, ponedjeljak, 3.5.

PRODUŽENI BORAVAK, petak, 30.4.

PRODUŽENI BORAVAK, četvrtak, 29.4.

PRODUŽENI BORAVAK, srijeda, 28.4. 

PRODUŽENI BORAVAK, utorak, 27.4.

Današnji zadatak nalazi se u dokumentu :) 

PRODUŽENI BORAVAK, četvrtak, 1.4.

I današnji zadatak nalazi se u dokumentu :) 

PRODUŽENI BORAVAK, srijeda, 31.3. 

Današnji zadatak nalazi se  u malo drukčijem obliku.

Kliknite na dokument i otvorite ga :)

We Are

MOVERS & SHAKERS